Publicerad 8 mars 2021

Kostnadsnyckeltal för hälso- och sjukvården

RKA har under arbetat med en översyn av nyckeltal för hälso- och sjukvård med syfte att erbjuda en sammanhängande och genomtänkt uppsättning nyckeltal för kostnader, vårdvolymer, produktivitet och på sikt också kvalitet. Nyckeltalen finns i databasen Kolada.

Här presenterar RKA nyckeltal för kostnader i kronor per invånare, publicerade i december 2017. Alla nyckeltal baseras på de uppgifter som regionerna har redovisat till SCB i räkenskapssammandraget (RS).

Kostnadsnyckeltal för hälso- och sjukvården (PDF-dokument) Pdf, 528 kB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef