Publicerad 8 juni 2021

Strategi för hälsa - kommuner

Filmen visar dig hur du hittar din kommuns nyckeltal för Strategi för hälsa i databasen Kolada. Du får bland annat veta hur du kan göra jämförelser med andra kommuner utifrån nyckeltalen.

Du får veta hur du kan göra jämförelser med andra kommuner. RKA går igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren i Kolada, som till exempel

  • hur du tar fram ett jämförelsediagram
  • var du hittar könsuppdelad statistik
  • och hur du kan se data för flera år.

Filmen är 8 minuter och 3 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef