Publicerad 5 maj 2023

Strategi för hälsa - nyckeltal för analys och jämförelse

RKA erbjuder nyckeltal som ingår i strategi för hälsa genom databasen Kolada. RKA ger stöd till ditt analysarbete genom bland annat instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen och använder funktionerna i Kolada.

Mål och indikatorer

För att underlätta lokalt och regionalt analysarbete finns indikatorerna samlade i databasen Kolada. Det finns en tabell med strategins indikatorer. Vissa indikatorer är specifika för kommuner och vissa är specifika för regioner. Välj din kommun eller region i sökfältet och klicka på "Mer" i menyn för att komma till tabellen strategi för hälsa.

Strategi för hälsa - nyckeltal för kommuner i Kolada

Strategi för hälsa - nyckeltal för regioner i Kolada

Observera

Om du har varit inne i Kolada och "tittat" på en kommun fungerar inte länken för regioner (och det omvända). För att få länken att fungera behöver du:

  1. först rensa cashminnet vilket du gör genom att i din webbläsare trycka Ctrl +Shift+Del.
  2. gå därefter in på länken igen och välj kommun eller region.

En inledning till Strategi för hälsa och om nyckeltalen i Kolada

Jesper Ekberg, SKR, ger dig en kort presentation av arbetet och sammanställningen av nyckeltalen inom Strategi för hälsa som finns i databasen Kolada.

Inledning Strategi för hälsa

Strategi för hälsa i Kolada för kommuner och regioner

RKA har tagit fram instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen i databasen Kolada och hur du kan göra jämförelser med andra kommuner och regioner inom området Strategi för hälsa. Vi går igenom igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren.

Strategi för hälsa - om nyckeltal för kommuner

Strategi för hälsa - om nyckeltal för regioner

Gemensamma mål fram till 2022

SKR presenterar de gemensamma målen och indikatorerna till 2022 för Strategi för hälsa. Varje mål behöver brytas ner och anpassas till respektive kommuns och regions förutsättningar. SKR har också tagit fram specifika rapporter på kommunnivå som baseras på indikatorerna i Strategi för hälsa.

SKR:s arbete med Strategi för hälsa

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef