Publicerad 2 juni 2021

Öppna jämförelser folkhälsa - kommuner

I filmen visar vi dig hur du hittar och använder nyckeltalen i databasen Kolada och hur du gör jämförelser med andra kommuner inom området Öppna jämförelser för folkhälsa.

Du får veta hur du kan göra jämförelser med andra kommuner. RKA går igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren i Kolada, som till exempel

  • hur du tar fram ett jämförelsediagram
  • var du hittar könsuppdelad statistik
  • och hur du kan se data för flera år.

Filmen är 12 minuter och 43 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef