Publicerad 23 januari 2024

För verksamheter

Syftet med Nationell patientenkät är att fånga patienters upplevelser av vården som underlag för verksamhetsutveckling.

Med hjälp av Nationell patientenkät får vi mer kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården, kan göra jämförelser mellan enheter, lära av varandra, se förändringar över tid och förstå variationer mellan olika områden och grupper.

Frågorna som ställs utgår från patientens perspektiv. Formulären testas och utvecklas så att de kan ge svar på vad patienterna menar är viktigt för dem och deras vård och behandling.

Resultaten återkopplas

Resultaten och de öppna svaren, där patienten uttryck sig i text, återförs till de deltagande verksamheterna. Det är ett underlag för diskussion på arbetsplatsen, med verksamhetsutvecklare, ledningen och patienter. Det ger möjlighet att agera, att planera för, besluta om och genomföra förbättringsaktiviteter – för att sedan följa upp dessa.

Varje upplevelse räknas

Ibland fastnar vi i diskussioner om svarsfrekvens. Det är viktigt att vi kommer ihåg att varje upplevelse räknas. Det patienter upplever och sedan berättar för oss är alltid värt att lyssna på och ger oss viktig information om verksamheten.

Ta del av resultat från genomförda mätningar