Publicerad 15 augusti 2022

Aktuellt

Här samlas aktualiteter och nyheter för Nationell patientenkät.

Aktuellt

  • Pilotundersökning riktad till barn avslutad

    Under slutet av 2021 genomförde SKR inom ramen för Nationell Patientenkät en pilotundersökning riktad till barn i region Värmland och i region Uppsala. Undersökningen innehöll frågor om barnens upplevelser av vården de fått.
  • Nationell Patientenkät via 1177 och tjänst för insamling av patientrapporterade mått

    Regionerna undersöker nu patienternas upplevelse av psykiatrin. Nationell patientenkät skickades den 26 april för första gången ut via 1177 inkorgen. Detta är ett första steg i utvecklingen av en ny tjänst för insamling av patientrapporterad data.
  • Start för Nationell Patientenkät om patientupplevelsen av psykiatri

    Under slutet av april börjar samtliga regioner skicka ut Nationell Patientenkät till patienter om deras upplevelse av den psykiatriska vården. De som under mars och april besöker den psykiatriska öppenvården, är inlagda inom slutenvården mellan mars och maj, eller tillhör rättspsykiatrisk öppen- eller slutenvård kan komma att tillfrågas.