Publicerad 8 april 2024

Vägledning för enhetlig dokumentation av levnadsvanor

Vägledningen innehåller frågor som rekommenderas att ställas till patienter för att indikera ohälsosam levnadsvana. Den innehåller också ett kompletterande dokument som beskriver hur svaren på frågorna kan överföras mellan olika system, till exempel journalsystem och kvalitetsregister.

Målsättningen vid formuleringen av frågorna har varit att de ska:

  • vara valida, det vill säga att de ska ge svar som speglar verkligheten
  • vara lätta att förstå och lätta att använda för dem som arbetar i vården
  • generera information som kan återanvändas i olika sammanhang.

Vägledning för enhetlig dokumentation av levnadsvanor

Frågorna finns också i ett nationellt framtaget formulär i Nationell formulärsamling.

Formulär för dokumentation av levnadsvanor, Nationell patientenkät

Vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor, Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation och med Socialstyrelsen adjungerad.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.