Publicerad 7 februari 2022

Processtöd till arbete för en ändamålsenlig arbetsorganisation
(Bilaga 6)

En ändamålsenlig arbetsorganisation kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar. I det här stödmaterialet finns förslag på arbetsprocesser för att nå dit. Tanken är att stödmaterialet ska användas gemensamt av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter och det kan utgöra ett stöd för såväl arbetsplatser som på central huvudmannanivå.

Ladda ner Processtöd Bilaga 6 (PDF)

Processtöd Bilaga 6, webb

Presentation av processtödet

Ta del av en presentation av processtödet för arbete med en ändamålsenlig arbetsorganisation enligt bilaga 6.