Publicerad 16 mars 2023

Lärande exempel

Inspireras av lokalt arbete med strategiskt kompetensförsörjning.

Det lokala arbetet behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på kort och lång sikt ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen. Det betyder att fokus kommer att variera mellan kommunerna när prioritering och åtgärder utformas utifrån lokala behov och förutsättningar.

Här samlar vi exempel på lokalt arbete att inspireras av. Vi har stor efterfrågan på detta. Har din organisation genomfört något som kan vara lärorikt för andra att ta del av, stort som smått, hör gärna av dig till oss.

Kontaktuppgifter

Inspiration inför fortsatt lokalt arbete med HÖK 21

Det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsätter under HÖK 21.

Ta del och inspireras av Karlstads, Malmös, Västerås, Karlshamns och Mölndals arbete med lön, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid under HÖK 18.

Kristianstad

Kristianstad redogör för sitt arbete med tjänstefördelning inom ramen för HÖK 21.

Medverkande

  • Lars Nilsson (Sveriges Lärare), lärare gymnasieskolan Kristianstads kommun
  • Leutrim Halitaj (Sveriges Lärare), lärare grundskolan Kristianstads kommun

Karlstad

Ta del och inspireras av Karlstads arbete och handlingsplan genom den intervju som genomfördes under konferensen om HÖK 21 den 11 februari 2022.

Handlingsplan för kompetensförsörjning, Karlstad kommun (PDF) Pdf, 938 kB.

Malmö

Västerås

Karlshamn

Mölndal