Publicerad 18 oktober 2021

Lärande exempel

Inspireras av lokalt arbete med strategiskt kompetensförsörjning.

Det lokala arbetet behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på kort och lång sikt ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen. Det betyder att fokus kommer att variera mellan kommunerna när prioritering och åtgärder utformas utifrån lokala behov och förutsättningar. Här samlar vi exempel på lokalt arbete att inspireras av.

Inspiration inför fortsatt lokalt arbete med HÖK 21

Det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsätter under HÖK 21.

Ta del och inspireras av Malmös, Västerås, Karlshamns och Mölndals arbete med lön, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid under HÖK 18.

Malmö

Västerås

Karlshamn

Mölndal