Publicerad 20 april 2023

Skol-OSA

SKR, Sobona och Sveriges Lärare har tagit fram ett partsgemensamt stöd för att underlätta arbetsmiljöarbetet i skolan.

Materialet riktar sig till dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor i skolan och förskolan, till lokala och centrala samverkansgrupper, skyddskommitté eller motsvarande. Här finns texter som utvecklar och förklarar OSA:s paragrafer och en verktygssida med exempelvis OSA-checklistor och förslag till riskbedömningar.

Stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (PDF) Pdf, 1000 kB.