Publicerad 24 maj 2021

Namn och adress för webbplatser

Riktlinjer för namngivning av och adresser till SKR:s webbplatser.

Webbplatsens namn

 • Webbplatsens namn ska beskriva vad webbplatsen handlar om.
 • Undvik kryptiska akronymer, egennamn och begrepp som bara förstås av de redan invigda.
 • Ju mer konkret namn desto enklare blir det för besökaren att hitta dit och förstå vilken nytta den kan tillföra.

Webbplatsens adress (domännamn)

 • Webbplatsadresser ska alltid godkännas av KO.
 • Webbplatsens adress ska likna webbplatsens namn så mycket som möjligt eller åtminstone kunna härledas ur namnet.
 • Använd inte "å", "ä" eller "ö" i adressen.
 • I första hand ska webbplatsen publiceras i SKR:s primära webbplattform SiteVision. Adressen till webbplatsen blir då enligt principen skr.se/webbplatsnamn.
  • Om webbplatsen publiceras i en annan teknisk plattform ska adressen vara en subdomän till skr.se, det vill säga enligt principen webbplatsnamn.skr.se.
 • Adressprincipen webbplatsnamn.se används bara för webbplatser som drivs i samverkan med andra aktörer.
  • Om det finns mycket starka skäl till det kan även en SKR-webbplats använda principen om egen huvuddomän.
  • Utpräglade kampanjwebbar kan i sällsynta fall använda toppdomänen .nu.
  • Som skydd mot varumärkesintrång och sammanblandning med andra aktörer kan SKR registrera vissa webbadresser. Dessa används då inte aktivt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset