Publicerad 12 augusti 2020

Tabell

Varannan rad i en tabell ska vara färgad för att öka läsbarheten. Varje tabell ska ha tabellbeskrivning och tabeller får enbart användas för presentation av data.

Egenskaper

font-size: 16px

color: #222222

Tjocklek tabellram och linjer: 1px

Färg tabellram och linjer: #BDBDBD

Bakgrundsfärg kolumnrubrik: #F5F4F1

font-weight kolumnrubrik: bolder

Radhöjd kolumnrubrik: 58px

Radhöjd övriga celler: 46px

Bakgrundsfärg varannan rad: #FFFAE8

Exempel

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset