Publicerad 12 augusti 2020

Sidfot

Sidfoten på en SKR-webbplats ska alltid innehålla information om avsändaren, kontaktinformation och i förekommande fall länkar till eftersökta delar av webbplatsen eller sidor som inte kan nås via huvudmenyn.

Sidfoten är uppdelad i tre sektioner:

  1. Toppsektionen innehåller en kort presentation av avsändaren och kontaktuppgifter.
  2. Den mittersta sektionen innehåller länkar till delar av webbplatsen som är särskilt efterfrågade. Om webbplatsen är ett samarbete med andra parter kan deras logotyper med fördel presenteras i den här ytan.
  3. Den nedre sektionen innehåller länkar till sociala medier (om det är relevant) och länkar till sidor eller delar som inte kan nås via huvudmenyn.

Mittsektionen har en vit bakgrund för att det ska gå att placera logotyper där. I övrigt är färgvalet fritt, så länge kraven i WCAG 2.1 uppnås.

Länkarna i mittersta sektionen behandlas som övriga textlänkar, men bör ges en svart färg för att göra sidfoten sobrare.

Länkarna i nedersta sektionen utformas med fördel som verktygslänkarna i sidfoten. Länkar till sociala medier kan ersättas med plattformarnas respektive symboler, men viktigt då är att länkarna måste ha en alternativtext som visas när muspekaren är över symbolen så det framgår vart länken pekar.

Exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.