Publicerad 12 augusti 2020

Diagram

Alla diagram ska använda Open Sans som teckensnitt. Färgvalet är fritt, men måste uppfylla kraven i WCAG 2.1 AA.

Innehåll i diagram måste alltid förklaras i löptext i anslutning till diagrammet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR