Publicerad 12 augusti 2020

Diagram

Alla diagram ska använda Open Sans som teckensnitt. Färgvalet är fritt, men måste uppfylla kraven i WCAG 2.1 AA.

Innehåll i diagram måste alltid förklaras i löptext i anslutning till diagrammet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset