Publicerad 12 augusti 2020

Datum

Datum ska alltid anges på ett konsekvent sätt. Om datum presenteras olika kan det lätt bli förvirrande för besökaren.

Datum i löptext ska alltid skrivas enligt mönstret:

(den) 13 december 2013

När utrymmet är begränsat, till exempel i olika listningar, skrivs datumet med siffror enligt mönstret:

2013-12-13

Datum i listningar placeras under textavsnittet (se avsnittet Ämnestaggar) och storleken är då 14px.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset