Publicerad 12 augusti 2020

Datum

Datum ska alltid anges på ett konsekvent sätt. Om datum presenteras olika kan det lätt bli förvirrande för besökaren.

Datum i löptext ska alltid skrivas enligt mönstret:

(den) 13 december 2013

När utrymmet är begränsat, till exempel i olika listningar, skrivs datumet med siffror enligt mönstret:

2013-12-13

Datum i listningar placeras under textavsnittet (se avsnittet Ämnestaggar) och storleken är då 14px.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR