Publicerad 26 april 2024

Checklista för bra webbinnehåll

Följ checklistan för att säkerställa att din webbsida blir så bra som möjligt. Mallen för webbinnehåll är bra som utgångspunkt vid samtal med en informationsansvarig.

Denna mall kan vara bra som utgångspunkt vid inledande diskussioner med en informationsansvarig som ska utforma ett underlag till ett webbinnehåll.

Enkel mall för webbinnehåll Pdf, 71 kB.

Checklistan med frågor om sidans innehåll kan användas på alla sidor, men är viktigast att följa på sidor som är av särskilt stor betydelse för din målgrupp. Checklistan består av tio frågor som du som är redaktör behöver kunna besvara innan du publicerar sidan på webbplatsen.

Frågor om sidans innehåll

För att kunna göra en sida med relevant innehåll måste du ta ställning till följande:

1. Vad är syftet med sidan?

Sidor utan tydliga syften blir sällan relevanta för målgrupperna och ska därför inte publiceras. Tänk igenom varför sidan är viktig att ha på webbplatsen, vad SKR hoppas uppnå med den och vilken effekt innehållet kan tänkas ha på omvärlden.

2. Vad är sidans SKR-vinkel?

Det finns rimligen ett skäl till varför SKR jobbar med frågan som sidan är tänkt att handla om. Hittar du ingen tydlig koppling till SKR:s uppdrag är våra webbplatser troligen fel ställe att publicera informationen på. Det ska alltid framgå varför frågan hör hemma hos just oss och inte någon annanstans.

3. Vilken är sidans primära målgrupp?

Du måste bestämma vem sidans innehåll framför allt är riktat till. Sidan kan ha flera målgrupper, men du behöver välja vilken av dem som är viktigast. Det är för den målgruppen du i första hand ska göra ditt innehåll.

4. Vilket jobb ska sidan göra?

De flesta besökare vill ha konkret nytta av innehållet på en webbsida. Det räcker inte med innehåll av typen "SKR jobbar med detta för att det är viktigt", utan du måste erbjuda något handfast som gör besökarens vanliga arbete lättare att utföra. Hen har en fråga som hen förväntar sig att webbsidan svarar på.

5. Vad behöver finnas på sidan?

Syftet med sidan och jobbet den ska avgöra vilket innehåll som måste finnas där. Identifiera vilket innehåll som sidan inte klarar sig utan och prioritera det sedan i ordning efter hur viktigt det är. Det som är viktigast ska alltid komma så tidigt som möjligt på sidan. Se också till att innehållet inte spretar alltför mycket, utan håller sig till en eller några få saker.

6. Finns innehållet redan?

Det är mer förvirrande än hjälpsamt att hitta nästan samma information på flera ställen. Kontrollera därför alltid om det innehåll som du vill beskriva finns någon annanstans på skr.se, helt eller delvis. Länka i så fall dit istället för att återupprepa med andra ord. Dubblerad information medför även att samma sak måste hållas uppdaterad på flera ställen.

7. Vad blir nästa steg för besökaren?

Sidor förekommer sällan i ett vakuum, utan besökaren förväntas göra något efter att hen har tagit del av innehållet. Tänk igenom vad du vill att besökaren ska göra härnäst och se till att det blir tydligt på sidan.

Frågor om sidans effektivitet

För att kunna följa upp om målgruppen använder sidan som tänkt måste du ta ställning till följande:

8. Hur stor är sidans potentiella målgrupp?

Genom att uppskatta hur många som rimligen borde ha nytta av sidan blir det enkelt att följa upp hur väl du lyckas nå ut med innehållet. Utgå från sidans primära målgrupp.

9. Vilka mätbara mål har du för sidan?

Genom att sätta upp konkreta mål för hur sidan ska användas kan du se hur stor del av den potentiella målgruppen du faktiskt når och om de gör det du vill på sidan. Det kan handla om nedladdade filer, anmälningar till utbildningar, besökta länkar till andra sidor och så vidare.

10. Hur ska målgruppen komma till sidan?

Tänk igenom vilka trafikkällor (sökmotorer, nyhetsbrev, länkar från andra sidor och så vidare) som du vill använda för att berätta för målgruppen att sidan finns.

Fundera över vilka sökord du tror är mest relevanta för den primära målgruppen – och se till att sidans texter innehåller de orden.