Publicerad 4 december 2020

Ordlista

En lista över gemensamma ord och begrepp.

Genom att använda gemensamma ord och begrepp gör vi det enklare för besökaren att förstå vad vi menar.

  • Publikationer är vårt samlingsbegrepp för skrifter, rapporter och liknande.
  • Evenemang är vårt samlingsbegrepp för kurser, seminarier, konferenser och liknande.
  • Kontakt används som samlingsnamn när vi menar "kontaktinformation", "kontaktuppgifter" och liknande, till exempel i länkar eller rubriker.
  • Nyhetsbrev används istället för "nyhetsblad", "nyhetsutskick" och liknande.
  • Webbplats ska användas istället för "hemsida", "sajt" och liknande.
  • Vd skrivs aldrig med enbart versaler. Exempel: "Den som är vd på Sveriges Kommuner och Regioner heter...".
  • SKR används i puffar och ingresser. I längre texter introduceras förkortningen genom att först skriva "Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)", sedan kan du använda SKR i resten av texten.
  • Kommuner och regioner används istället för "SKR:s medlemmar".