Publicerad 22 december 2022

Webbadresser

Riktlinjer för adresser till webbplatser och webbsidor.

Riktlinjerna för hur vi hanterar adresser till webbplatser och webbsidor går i korthet ut på att:

 • Bara webbplatser, webbtjänster och webbutbildningar där SKR är ensam eller huvudsaklig avsändare får ha skr.se någonstans i adressen.
 • Webbplatser från SKR ska ha adresser enligt formatet skr.se/webbplatsnamn.
 • I undantagsfall kan adresser enligt ovanstående format leda till en enskild sida på skr.se. Detta kallas då för ett alias.
  • Huvudregeln är att SKR inte använder alias för adresser till enskilda sidor.
  • Undantag görs bara för sidor som är av central betydelse för SKR och våra målgrupper. Exempel på det är skr.se/press (som leder till pressingången på skr.se) och skr.se/kontakt (som leder till den allmänna kontaktsidan på skr.se).
  • KO beslutar om vilka alias som kan användas.
 • Webbtjänster från SKR ska ha adresser enligt formatet webbtjanstnamn.skr.se.
 • Webbutbildningar från SKR ska ha adresser enligt formatet webbutbildningsnamn.utb.skr.se.

Tips

 • Om du kommunicerar i analoga kanaler, till exempel tryckta produkter, ska du alltid hänvisa till webbplatsens startsida. Ange aldrig en webbsidas fullständiga adress.
 • Om du kommunicerar i digitala kanaler, till exempel nyhetsbrev, ska du alltid använda webbsidans fullständiga adress. Jobba på att skriva bra länktexter!