Publicerad 1 december 2022

Karta från CSV-fil

Information och lathundar för att skapa region- eller kommunkartor från CSV-filer.

Det går att skapa skräddarsydda region- eller kommunkartor utifrån data som finns i en CSV-fil. Kartorna visas direkt på sidan och uppfyller grundläggande tillgänglighetskrav. Det som krävs ytterligare är att du använder färger som sinsemellan är svåra att förväxla.

Observera att du bara kan skapa kartor med regioner eller kommuner! Funktionen stödjer inte världskartor eller andra typer av geografiska indelningar.

Skapa CSV-fil till kartan (instruktion och mallar)

CSV-filer är vanliga textfiler där data i en tabell visas som värden separerade med kommatecken eller (i det här fallet) semikolon.

 1. Ladda ner relevant mall-fil till din dator.
  • Om din karta ska visa kommuner använder du mallen för kommunkartor. Annars använder du mallen för regionkartor.
 2. Importera mall-filen till Excel.
  • Observera att du ska välja att importera, inte öppna!
   1. Excel > Arkiv > Importera. Kan se lite olika ut beroende på version av Excel.
   2. Välj CSV som format att importera.
   3. Gå igenom Excel-guiden för att slutföra importen.
 3. Ändra innehållet i Excel-filen.
 4. Spara Excel-filen.
  • Format: CSV, UTF-8.

Mall-filer att ladda ner och redigera

Kommunkarta (CSV)

Regionkarta (CSV)

Tänk på

 • Data måste vara separerade med semikolon [ ; ] för att det ska fungera.
 • Du får inte ändra i kolumnerna för kod och namn, annars slutar kartan att fungera.
 • Färger anges enligt formatet HEX (till exempel #0039e6 som ger en mörkblå färg). Det finns många webbtjänster där du kan översätta dina färger till HEX-koder, till exempel från W3Schools. Du känner igen en HEX-kod genom att det alltid skrivs enligt formatet#siffror/tecken
 • Färgerna i kartan måste uppfylla kraven i WCAG 2.1. Mer information på intranätet.

Exempel: data för regionkarta

Tabellformat

Innehållet i en CSV-fil med regiondata som det ser ut i en tabell:

Innehåll CSV-fil i tabellformat

Kod

Namn

Kategori

Färg

0001

Stockholms län

Grönt är skönt

#228B22

0003

Uppsala län

Grönt är skönt

#228B22

0004

Södermanlands län

Grönt är skönt

#228B22

0005

Östergötlands län

Grönt är skönt

#228B22

0006

Jönköpings län

Grönt är skönt

#228B22

0007

Kronobergs län

Grönt är skönt

#228B22

0008

Kalmar län

Grönt är skönt

#228B22

0009

Gotlands län

Grönt är skönt

#228B22

0010

Blekinge län

Grönt är skönt

#228B22

0012

Skåne län

Grönt är skönt

#228B22

0013

Hallands län

Grönt är skönt

#228B22

0014

Västra Götalands län

Grönt är skönt

#228B22

0017

Värmlands län

Gult är fult

#FFFF00

0018

Örebro län

Grönt är skönt

#228B22

0019

Västmanlands län

Gult är fult

#FFFF00

0020

Dalarnas län

Gult är fult

#FFFF00

0021

Gävleborgs län

Gult är fult

#FFFF00

0022

Västernorrlands län

Gult är fult

#FFFF00

0023

Jämtlands län

Gult är fult

#FFFF00

0024

Västerbottens län

Gult är fult

#FFFF00

0025

Norrbottens län

Gult är fult

#FFFF00

Textformat

Innehållet i en CSV-fil med regiondata som det ser ut i textformat:

Kod;Namn;Kategori;Färg
0001;Stockholms län;Grönt är skönt;#228B22
0003;Uppsala län;Grönt är skönt;#228B22
0004;Södermanlands län;Grönt är skönt;#228B22
0005;Östergötlands län;Grönt är skönt;#228B22
0006;Jönköpings län;Grönt är skönt;#228B22
0007;Kronobergs län;Grönt är skönt;#228B22
0008;Kalmar län;Grönt är skönt;#228B22
0009;Gotlands län;Grönt är skönt;#228B22
0010;Blekinge län;Grönt är skönt;#228B22
0012;Skåne län;Grönt är skönt;#228B22
0013;Hallands län;Grönt är skönt;#228B22
0014;Västra Götalands län;Grönt är skönt;#228B22
0017;Värmlands län;Gult är fult;#FFFF00
0018;Örebro län;Grönt är skönt;#228B22
0019;Västmanlands län;Gult är fult;#FFFF00
0020;Dalarnas län;Gult är fult;#FFFF00
0021;Gävleborgs län;Gult är fult;#FFFF00
0022;Västernorrlands län;Gult är fult;#FFFF00
0023;Jämtlands län;Gult är fult;#FFFF00
0024;Västerbottens län;Gult är fult;#FFFF00
0025;Norrbottens län;Gult är fult;#FFFF00

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Placera modulen Karta från CSV-fil på sidan.
 2. Ange namn på kartan.
  • Informationen kommer att visas på sidan.
 3. Ladda upp den CSV-fil som kartan ska använda i arkivet Filer på sidan.
 4. Kryssa i om du vill visa förklaringstexter i kartan.
 5. Tryck OK.

Tänk på

 • Du måste alltid beskriva vad kartan visar i brödtext i anslutning till kartan. Du behöver dock inte redovisa datapunkterna i kartan eftersom de visas när besökaren för muspekaren över dem.
 • Kartan uppfyller de grundläggande kraven vad gäller tillgänglighet. Det innebär bland annat att besökaren kan navigera i kartan via tangentbordet och få datapunkterna upplästa av skärmläsare.
 • Data till kartan laddas upp som CSV-fil. Filen behöver vara korrekt formaterad för att data ska visas. Använd de särskilda mallarna för att vara säker på att det kommer att fungera.
 • Utseendet på kartan går inte att påverka särskilt mycket, utöver de färger som visas. Behöver du visualisera data på ett mer komplext eller grafiskt avancerat sätt behöver du göra stillbilder av kartorna.

Läs vidare