Publicerad 28 november 2022

Brödtext, textstycken

Riktlinjer för brödtext och textstycken.

Allmänt

 • Placera alltid det viktigaste i texten så högt upp som möjligt på sidan.
 • Om texten handlar om flera olika saker ska du överväga att dela upp innehållet på flera sidor. En sida bör bara handla om en sak.
 • Långa texter ska alltid delas upp i stycken, mellanrubriker och så vidare.

Brödtext

 • En introducerande artikel kan innehålla så lite som 150-200 ord.
 • En utredande eller fördjupande artikel kan innehålla 400-500 ord eller mer.
  • Dela upp sidan med textstycken, mellanrubriker, punktlistor och så vidare.
 • Brödtextens format ska alltid vara Brödtext.
 • Använd bara fet och kursiv stil i undantagsfall.

Stycken

 • Du ska ha 3-5 rader text per stycke. Det motsvarar 270-450 tecken, inklusive blanksteg.
 • Du ska ha max fyra stycken text efter varandra, sedan behöver du dela upp den med mellanrubriker.