Publicerad 2 februari 2024

Digital delaktighet för seniorer

I ett land som Sverige där samhället till stora delar är digitaliserat och digitala verktyg och tjänster det normala, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap.

För de flesta svenskar är det uppkopplade, digitala livet en naturlig del av vardagen och nio av tio svenskar använder internet varje dag. Men tre tiondelar av personer över 75 år använder inte internet alls. Även personer som använder internet riskerar att hamna i ett utanförskap om de exempelvis saknar kunskap om hur man använder samhällsviktiga digitala tjänster eller om de behöver hjälp för att använda tjänsterna. Utöver okunskap så är många oroliga för vad som kan hända på nätet.

Förutom att ökad kunskap ökar möjligheten att bli delaktig i det digitala samhället så ökar det även möjligheten för var och en att avgöra om en digital tjänst är säker eller inte. Genom kunskap kan man fatta ett välgrundat beslut om man vill vara en del av livet på nätet eller inte, och i vilken omfattning.

Rapporten Svenskarna och internet, Internetstiftelsen

Stödmaterial från myndigheter och andra organisationer

Digitalhjälpen – vägledning och tips för en lättare vardag

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.
PTS har tagit fram material som både är riktade till personer som vill lära sig att använda digitala tjänster men även för personal som arbetar inom området digital delaktighet.

Känner du igen dig?, Post- och telestyrelsen

DIgitalhjälpen, Post- och telestyrelsen

Bryt isoleringen, Post-och telestyrelsen

Digitalidag

En årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Digitalidag.org

Försök inte lura mig - utbildningspaket Polisen

Polisen har tagit fram utbildningspaketet Försök inte lura mig - i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Utbildningspaketet innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskap om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier på bland annat internet. Med stöd av en tydlig handledning kan utbildningen genomföras på exempelvis en mötesplats för seniorer - som studiecirkel eller användas som en del av ett informationsmöte.

Utbildningspaket: Försök inte lura mig, Polisen

Seniorsurfarna, Utbildningsradion

TV-serien Seniorsurfarna på Utbildningsradion (UR) ger exempel på hur digitalisering påverkar vår vardag och hur den kan göra vardagen enklare, oavsett ålder. Till serien hör även pedagogiska färdighetsklipp i Seniorsurfarskolan som ska inspirera de seniora tittarna att prova på de digitala tjänster som programmets deltagare testar och utmanas av. Det finns även en studiehandledningen som ger möjlighet att utföra seniorsurfaruppdrag tillsammans i olika grupper, t.ex. i form av en studiecirkel.

Seniorsurfarna, UR

Seniorsurfarskolan, UR

Studie/lärarhandledning Seniorsurfarskolan, UR

Goda exempel från kommuner

Många kommuner bedriver aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Aktiviteter och stöd som kommuner erbjuder är bland annat:

  • Surfcafé – en mötesplats där seniorer får lära sig om digital teknik.
  • Digital fixare/IT-coach – praktisk vägledning i olika tjänster och användningsområden för digital teknik, ofta via hembesök.
  • Visningsmiljö – en fysisk eller digital plats där seniorer kan titta på välfärdsteknik.
  • Välfärdsbibliotek - teknik kan lånas hem och testas i hemmiljön.
  • Digital mötesplats – en plats där seniorer kan mötas och delta i olika aktiviteter digitalt.
  • Utlån av surfplattor – seniorer erbjuds att låna hem en surfplatta under en viss period.

Uddevalla

Uddevalla kommun vill att fler äldre ska bli trygga med digital teknik. Med hjälp av e-tjänster kan vardagen bli enklare och videosamtal kan öka den sociala kontakten. Uddevalla uppmuntrar därför äldre att låna surfplattor på biblioteket och att delta i digitala livsberättargrupper. Uddevalla kommun är också med i det nationella nätverket Digidel.

Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg, Uddevalla kommun

Karlstad

Karlstads kommun vill sprida kunskap om digitala lösningar som underlättar livet hemma. Verktyg som är lätta att använda samtidigt som de bidrar till bibehållen och ökad självständighet. Dessutom skapar verktygen ett tryggt och smart hem.

Visningsmiljöerna på Resurscentrum, Karlstad kommun

Hammarö

Hammarö kommun vill minska det digitala utanförskapet. I detta syfte har de satsat på en digital fixare som är en tjänst där äldre kan få hjälp i hemmet med det mesta inom digitala tjänster och teknisk utrustning.

Digital fixare, Hammarö

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.