Publicerad 22 november 2021

Handledning studenter

Institutet handleder studenter som vill skriva kandidat- och masteruppsatser om stadshistoriska ämnen samt ett antal doktorander. Om du som student vill forska om ett stadshistoriskt ämne, välkommen att höra dig till oss.

Vi handleder studenter på alla nivåer utifrån våra egna erfarenheter med stadshistoriska arbeten. Vi kan hjälpa till med att hitta ett lämpligt källmaterial samt en ingång till litteraturen. Sedan är det alltid upp till författaren att bestämma vad uppsatsen ska handla om. Stadshistorien är väldigt rik på källmaterial, mycket av det finns idag digitaliserat.

På höstterminen har vi dessutom en kvällskurs om Stockholms historia. Där ska studenterna skriva egna recensioner och inte minst en uppsats om en del av Stockholms historia. Där ska du som student välja själv, vilket material och ämne du vill behandla. Kursen har gått för första gången på höstterminen 2018 och ska erbjudas varje höst framöver.

Masteruppsatser i urbanhistoria och ett forum för kunskapsutbyte

Stads-och kommunhistoriska institutet bjuder in masterstudenter i Sverige till en workshop i januari 2022 vid Stockholms universitet. Vi vänder oss till dig som håller på eller nyligen har skrivit en uppsats i ämnet urban/stadshistoria. Tiden för att lämna in "Call for papers har utgått".

Målet med denna workshop är också att skapa möjligheten för masterstudenter att komma i kontakt med kollegor som har snarlika intressen - ett formum för kunskapsutbyte. Vi vill också skapa ett nätverk för unga urbanhistoriker som är intresserade av den historiska staden som ämne och som funderar att fortsätta forska om den historiska staden. Med workshoppen vill vi skapa ett avslappnat forum där studenter kan inspirera och utbyta kunskap med varandra, men också diskutera svårigheter och utmaningar inom ämnet.

Masteruppsatser i urbanhistoria

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste