Publicerad 18 maj 2021

Handledning studenter

Institutet handleder studenter som vill skriva kandidat- och masteruppsatser om stadshistoriska ämnen samt ett antal doktorander. Om du som student vill forska om ett stadshistoriskt ämne, välkommen att höra dig till oss.

Vi handleder studenter på alla nivåer utifrån våra egna erfarenheter med stadshistoriska arbeten. Vi kan hjälpa till med att hitta ett lämpligt källmaterial samt en ingång till litteraturen. Sedan är det alltid upp till författaren att bestämma vad uppsatsen ska handla om. Stadshistorien är väldigt rik på källmaterial, mycket av det finns idag digitaliserat.

På höstterminen har vi dessutom en kvällskurs om Stockholms historia. Där ska studenterna skriva egna recensioner och inte minst en uppsats om en del av Stockholms historia. Där ska du som student välja själv, vilket material och ämne du vill behandla. Kursen har gått för första gången på höstterminen 2018 och ska erbjudas varje höst framöver.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Eva Höög
    Webbredaktör