Publicerad 23 december 2021

Ortshistoria

Institutet har från första början fokuserat på Sveriges städer. Sedan 1971 års kommunreform finns bara 290 kommuner som förenar landsbygd, tätorter och de tidigare 133 städer. Ortshistoria.se är ett historiskt uppslagsverk över svenska städer, kommuner och tätorter.

Ortshistoria.se riktar sig till alla som är intresserad av stadshistoria. Det kan vara akademiska forskare och lärare, universitetsstuderande, lärare och elever vid grund- och gymnasieskolor, kommunpolitiker, journalister, hembygdsforskare och många andra. Stats- och kommunhistoriska institutet äger och driver den fristående webbplatsen.

Besök ortshistoria.se

Webbplatsen innehåller uppgifter om varje svensk stad och om det svenska stadsväsendet i dess helhet. På webbplatsen kan du välja en enskild ort och då få fram information om just den platsen.

  • Geografiskt läge
  • Kort historik
  • Folkmängd
  • Näringsliv
  • Kommunala val
  • Litteratur

Sveriges tätorter

Tätort betecknar ett område med förtätad bebyggelse. Den fyller funktioner inom handel, kultur, förvaltning och utbildning. Tätorten står även för en form av urbanitet. Historiskt fanns det olika typer av städer (municipalstäder, köpingar).

Idag styrs många kommuner av en centralort som aldrig var stad i formell bemärkelse. Vi vill därför även uppmärksamma Sveriges tätorter, som ofta är centralort i en av landets 290 kommuner.

Det finns ett bildmaterial från 1950-talet som beskriver de dåvarande kommunernas utseende. I framtiden ska Ortshistoria även omfatta en historik över Sveriges mindre kommuner, landskommuner, köpingar och municipalsamhällen.

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor