Publicerad 20 juni 2023

Malltext för e-fakturering

Malltext för information på webbsida om hur en leverantör kan e-fakturera offentlig sektor.

Informationen nedan bör publiceras sökbart och lättillgängligt via er ingångssida på webben. Eftersom den främst är riktad till nya leverantörer rekommenderar SFTI att ni enbart nämner er Peppol-adress och undviker andra äldre standarder.

Nedan följer mallen:

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

XXX omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

XXX tar emot e-fakturor via Peppolnätverket. Vår elektroniska adress är YYY.

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Kontakta er systemleverantör/affärssystem/bokföringssystem för att få hjälp med e-faktura via Peppolnätverket

eller

använd ett webbgränssnitt för fakturaregistrering.

Här slutar mallen.

OBS! Information avsedd för den upphandlande myndigheten/enheten:

Alla statliga myndigheter har krav på sig att tillhandahålla ett webbgränssnitt för fakturaregistrering utan kostnad för leverantörer. Motsvarande krav finns inte beträffande kommuner och regioner. Vissa kommuner och regioner väljer frivilligt att erbjuda detta till leverantörer medan andra väljer att enbart instruera berörda leverantörer att själva ta kontakt med en tjänsteleverantörer för att få tillgång till ett webbgränssnitt.

Länk med generell information som ni kan hänvisa leverantörer till:
För dig som är leverantör till offentliga aktörer | Digg

Länk för kännedom; enbart för den upphandlande myndigheten/enheten:

För dig som offentlig aktör | Digg

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.