Publicerad 22 september 2023

En organisation är registrerat som fakturamottagare i Peppol men finns inte med i Peppol Directory. Vad beror det på?

Peppols infrastruktur har ett inbyggt adressregister som brukar benämnas "SMP/SML". Alla organisationer som kan ta emot elektroniska dokument finns upplagda i detta register. När ett meddelande ska skickas är det detta register som Peppols accesspunkter använder för att hitta mottagarens tekniska adress. Slagningarna kan bara göras på Peppol-ID, inte på exempelvis organisationens namn. När man söker i SFTI:s söktjänst (Peppol Lookup) så är det mot detta adressregister slagning görs och uppgifterna är alltid korrekta i denna källa.

Peppol Directory är en tjänst som driftas av OpenPeppol och är tänkt att göra det enklare att hitta parter genom att även exempelvis organisationens namn blir sökbart. Peppol Directory är en separat tjänst vars innehåll fylls på av accesspunktsoperatörerna. Praktiskt taget alla accesspunktsoperatörer publicerar sina mottagare men det är (ännu) inte obligatoriskt. Värt att notera är att Digg rekommenderar att inte registrera enskilda firmor med personnummer, utan med GLN. Det kan också ibland vara en fördröjning från det att en organisation registrerats i Peppol tills dess att den blir sökbar Peppol Directory.

Man kan jämföra det med mobiltelefoni. När man skaffar ett abonnemang blir man direkt "sökbar" så att andra kan ringa till en. Däremot kan det dröja innan telefonnummer och namn dyker upp i hitta.se. I denna jämförelse kan man säga att mobilnätet har ett inbyggt adresseringsregister (motsvarande Peppol SML/SMP) som är nödvändigt för att koppla fram telefonsamtal. Och hitta.se motsvaras av Peppol Directory där man kan söka på namn osv.

Så, om en mottagare inte syns i Peppol Directory men däremot i SFTI Peppol Lookup - då vet ni att mottagaren är ansluten till Peppol och det går att skicka meddelanden till den.

Se Peppol Directory

Se Peppol Lookup

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.