Publicerad 23 maj 2024

Koll på funktionshinderområdet

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans arbetat fram ett verktyg som syftar till att ge dig stöd och att få koll på kostnaderna i verksamheten inom funktionshinderområdet i din kommun.

Koll på funktionshinderområdet 2022 (Excel) Excel, 2 MB.

Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Exceldokumentet.

Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig inför en analys eller för att ta med till exempelvis ledningsgruppen.

Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef