Publicerad 19 mars 2021

Stöd och omsorg

Du kan ta del av material inom området Stöd och omsorg, som bland annat verktyg på temat "Koll på...", som är tänkta att vara ett stöd för kommunernas verksamhetsanalyser. Vår förhoppning är att dessa ska hjälpa dig i ditt analysarbete.

RKA och SKR har tillsammans utvecklat verktygen för funktionshinderområdet, hemtjänsten samt äldreomsorgen. De hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området.

Om du inte hittar det du söker eller behöver stöd, vänligen ta kontakt med oss på RKA.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef