Publicerad 22 januari 2024

Analysmaterialet "Koll på..." inom social omsorg

Här kan du ta del av ett analysmaterial på temat "Koll på...". Verktygen är tänkta att vara ett stöd för kommunernas verksamhetsanalyser inom social omsorg. Det finns också stöd för jämförelser, analys och uppföljning, både om hur brukare inom hemtjänsten definieras och om nyckeltal inom äldreomsorgen.

”Koll på…” hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik.

Koll på funktionshinderområdet

Koll på hemtjänsten

Koll på individ- och familjeomsorgen

Koll på äldreomsorgen

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef