Publicerad 21 oktober 2021

Indikatorrevision, årshjul

Revisionen av indikatorer för Primärvårdskvalitet sträcker sig över två kalenderår. Den beskriver de olika stegen i processen för hur indikatorerna tas fram och när under året de olika stegen infaller.

År 1

September - december

Förarbete inför år 2 med Indikatorworkshop, prioritering av utvecklingsområden för indikatorer, undersökning av vilken data som är tillgänglig genom testuttag och uppbyggnad av indikatorer.

År 2

Januari - mars

Fortsatt uppbyggnad av indikatorer.

April - juni

Granskning av indikatorförslagen av externa experter samt eventuell efterföljande justering.

Löpande under våren - september

Publicering av indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen

30 september

Senaste datum för publicering av indikatorer med nya/ändrade ID:n i KiK. Diagnoslistor och logg med ändringar specificeras på webbplatsen.

Oktober-december

Regional programmering av indikatorerna.

Årsskiftet

Indikatorer som utgår slutar gälla, men finns kvar publicerade ytterligare 1 år. Nya indikatorer börjar gälla. Indikatorer vars giltighetstid utgick föregående årsskifte avpubliceras.

Giltighetstid

Med giltighetstid menas den period när indikatorn är giltig som nationell indikator i Primärvårdskvalitet. Indikatorn kan dock fortfarande förekomma regionalt om den inte har programmerats om i IT-systemet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.