Publicerad 24 januari 2023

Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler Version 2

En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus.

Förekomsten av allvarliga våldsbrott ökar och det är tyvärr inte ovanligt med oönskade händelser vid sjukhus och framför allt på sjukhusens akutmottagningar. Problem med yttre påverkan som hot och våld mot vårdens verksamheter och vårdens medarbetare återfinns i många delar av landet.

Denna vägledning redovisar hur regionerna kan skapa ökad trygghet och säkerhet i vardagen och vid händelser, både avseende organisatoriska frågor och genom säkerhetstekniska lösningar.

För att lyckas i det förebyggande säkerhetsarbetet lyfts vikten av samarbete mellan säkerhetsorganisation, fastighetsorganisation och vårdverksamhet.

En första version av vägledningen publicerades i januari 2023 och materialet togs fram åren 2021-2022 via workshops, enkätundersökningar och djupintervjuer där 20 regioner deltog. Under 2023 har två digitala träffar i ett erfarenhetsåterföringsforum genomförts med deltagare från 18 regioner. Denna version av vägledningen är uppdaterad utifrån resultatet från dessa samt medskick som inkommit mellan träffarna.

Läs rapporten