Publicerad 8 december 2021

Strategier för fastighetsdrift

Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatta beslut om förändringar i sin fastighetsdrift med avseende på egen regi och entreprenad.

I skriften diskuteras för- och nackdelar med de två formerna och det reflekteras över strategier för att förbättra utfallet oavsett vilket alternativ som väljs. Viktiga saker att ta hänsyn till är till exempel personalförsörjning, utbud på den lokala marknaden och ekonomiskt utfall.

Målgruppen är kommunala fastighetschefer och förtroendevalda som intresserar sig för fastighets- och organisationsfrågor.

Läs rapporten