Publicerad 12 september 2023

Robusthetshöjande åtgärder i ett förändrat klimat – inspirerande exempel från befintlig miljö

Klimatet förändras och vi ser effekterna av det redan idag med allt fler extrema väderhändelser. I rapporten presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö.

Klimatanpassning handlar om att planera och arbeta för att förebygga negativa effekter av klimatförändringar och extrema väderhändelser som redan är här idag och som kommer i framtiden. Det behövs omfattande klimatanpassningsarbete och många åtgärder behöver göras i vår befintliga bebyggda miljö.

I den här rapporten presenteras 20 olika exempel på robusthetshöjande åtgärder från befintlig miljö. Vi lyfter fram en bredd av olika åtgärder som kan bidra till att förebygga att skador uppstår eller som ökar motståndskraften mot klimatförändringar och extrema väderhändelser. Läs om allt från underhållsåtgärder, gröna tak, insektsholkar, bevattningsdammar och skyddsvallar. För varje exempel finns kort matnyttig information och hänvisning till var du kan läsa mer.

Syftet med rapporten är att sprida kunskap och inspirera till genomförande av robusthetshöjande åtgärder.

Framtagandet av rapporten har initierats och finansierats av samarbetet Offentliga fastigheter.

Läs rapporten