Publicerad 23 februari 2021

Nya vägledningar: Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenad på annans fastighet

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet har finansierat arbetet med två nya vägledningar.

"Hyresvärdsupphandling" syftar till att stödja kommuner och regioner kring hyresvärdsupphandlingar, det vill säga upphandling av hyresavtal för verksamhetsanpassade lokaler och eventuellt utemiljöer.

Hyresvärdsupphandling

"Byggentreprenad på annans fastighet" syftar till att stödja kommuner och regioner kring upphandling av byggentreprenader som ska utföras i inhyrda verksamhetslokaler i externt ägda fastigheter.

Byggentreprenad på annans fastighet