Publicerad 15 december 2021

Logga in och svara via 1177 - ny metod

Till våren 2022 tillfrågas patienter som besökt någon del av psykiatrin om sina upplevelser. Det är första gången som enkäten skickas via 1177. Alla tillfrågade patienter kan då enkelt logga in via 1177 och svara på enkätens frågor.

För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus. Instruktionsfilmer för hur du loggar in finns på 1177 om du behöver stöd. För att ta emot en avisering när du får ett meddelande i inkorgen på 1177 måste du ha aviseringar påslagna.

Patienters erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa till förbättring och utveckling. Nationell patientenkät riktar sig till dem som nyligen varit i kontakt med vården. I undersökningen ombeds patienten att utvärdera det senaste besöket. Frågorna handlar bland annat om delaktighet, bemötande och tillgänglighet.

Bra vård skapas tillsammans

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Det är frivilligt att delta i undersökningen, inbjudan är endast en förfrågan. Vill man inte vara med i undersökningen så behöver man inte svara på enkäten. Men ju fler som deltar desto mer sanningsenligt kommer resultatet att bli, därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen. Ta chansen att i enkäten ge direkt återkoppling till vården.

Så loggar du in på 1177.se - 1177 Vårdguiden