Publicerad 20 mars 2023

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, riktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Aktuella remisser

Datum för remisser

Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år. Det går att skicka in synpunkter under hela remissperioden:

  • 15 februari till 14 april
  • 15 april till 14 juni
  • 15 september till 14 november
  • 15 november till 14 februari

Infaller startdatumet på en helgdag så flyttas det till nästa vardag. Infaller slutdatumet på en helgdag så stängs remissperioden på föregående vardagen.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar kunskapsstödet. Beslut om fastställande av kunskapsstödet fattas av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Avslutade remisser under bearbetning

Prenumerera

Du kan prenumerera på information om remisser genom att fylla i din e-postadress nedan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.