Publicerad 28 november 2023

En jämställd arbetsgivarpolitik

Svensk arbetsmarknad är inte jämställd, vilket är något som SKR ser allvarligt på. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna. Kvinnor och män måste ha samma förutsättningar och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv.

SKR har tagit fram ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter. Programmet vänder sig i första hand till förtroendevalda, chefer och HR i kommuner och regioner.

SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram ger konkret stöd för att skapa jämställda arbetsplatser. Här finns statistik och lärande exempel om hur andra gör för att flytta fram sina positioner i det lokala arbetet.

En jämställd arbetsgivarpolitik 2023

Kortversion En jämställd arbetsgivarpolitik (PDF)