Publicerad 22 november 2021

Att införa heltid med framgång

Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära berättar om hur man inför heltid med framgång.

Att införa heltid med framgång, YouTube