Publicerad 10 maj 2023

Frågor och svar om Lilla Edets heltidsarbete

Dessa frågor besvarades av Lilla Edets kommun under Heltidskonferensen den 26 april 2023.

 • Vill ni dela med er av ert schema med 11-timmars regeln och er bemanningshandbok?

  Självklart! Maila till mig, Emelie Johansson så svarar jag med ett exempel!emelie.johansson@lillaedet.se

 • Vad menar Lilla Edet med samma förutsättningar för heltids- och deltidsarbetande?

  Det vi menar är att alla, oavsett sysselsättningsgrad, kommer arbeta på schema som är lagt utifrån verksamhetens behov. Detta gäller till exempel antal fridagar, start-och stopptider på schema, schemalagda resurspass med mera. Det enda som skiljer sig från heltidsanställda till deltidsanställda är antal arbetade timmar per månad (det finns en lång tradition av att deltidsanställda haft exempelvis fler fridagar).

 • Om en nyanställd inte vill bli anställd på heltid, har ni något krav på lägsta sysselsättningsgrad vid anställning?

  Det vi har beslutat och som vi förhåller oss till är att vi endast anställer heltidsanställda. Undantag är vikariat där respektive chef beslutar om sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.

 • Hur arbetar ni med att få era deltidsanställda att öka i sysselsättningsgrad och hur ser planen ut framåt?

  Planen framåt är att alla åter igen ska få erbjudande om ökad sysselsättningsgrad i december samt att alla nyanställningar ska vara heltid. Vi kommer också efter sommaren att ta bort möjligheten att jobba upp sin tid via bemanningsenheten (och då fyllnadstid). Det gör vi för att veta hur mycket personalresurser vi faktiskt kan planera för och vilket behöver vara stabilt från månad till månad över hela året. Vi hoppas och tror att de personer som har haft en vilja att jobba upp till heltid då kommer tacka ja till en heltidstjänst i stället.

 • Har ni gjort skillnad på heltid och faktisk sysselsättnings­grad, de 68 procent ni anger, är det faktisk sysselsättningsgrad?

  Nej det har vi inte. För att klara vår personalförsörjning har vi tagit beslut om att endast godkänna lagstadgad ledighet så som föräldraledighet och studieledighet. Har man heltid kan man i dagsläget alltså inte välja att ”gå ner i tjänst”. Så när vi säger 68 procent så betyder det att 68 procent av medarbetarna arbetar heltid.

 • Har sjukfrånvaron gått ner?

  Det är för tidigt för att kunna utvärdera detta riktigt än tyvärr.

 • Hur har antalet arbetade timmar av ordinarie personal utvecklats, när ni har gått från 26 procent till 68 procent heltidsanställda, har det genererat fler arbetstimmar för ordinarie personal och har det tillfört värde för brukaren?

  Detta har absolut genererat i många fler timmar som utförs av utbildade, erfarna och trygga undersköterskor. Ett exempel är från ett äldreboende där 1,5 årsarbetares frånvaro (3 personer som är 50 procent studielediga) täcks upp av kollegor från den egna enheten eller från andra enheter i samma hus. För bara några månader sedan hade alla dessa pass skickats in till oss på bemanningen och ersatts med timvikarier. Vi menar att varje timme vi kan bemanna med en trygg undersköterska skapar kvalitet för våra brukare!

 • Arbetar all nattpersonal inom äldreomsorgen heltid?

  Nej, det gör de inte. De fick erbjudande om heltid precis som övriga och några valde att tacka ja!

 • Är ni generösa med att bevilja tjänstledighet för den som vill gå ner i tjänst från sin heltid?

  Nej, vi beviljar endast tjänstledighet som är lagstadgad, till exempel studieledighet och föräldraledighet. Detta beslut har vi tagit med anledning av att det är den faktiska arbetade tiden som skapar värde för våra brukare, inte vad varje person har för anställningsprocent på sitt anställningsavtal.

 • Vad är bemanningsenhetens uppdrag?

  Bemanningsenhetens uppdrag består av flera olika delar. Vi ansvarar för all rekrytering av alla nya timanställda, all rekrytering av sommarvikarier till alla enheter, samt all den dagliga rekryteringen på grund av frånvaro. Vi arbetar också med all avgiftshantering för alla brukare i verksamheterna. Jag som chef arbetar också med Heltidsresan som blivit ett nytt uppdrag och då ingår dessutom central schemaläggning. Utöver detta så är alla administratörer ett stöd för chefer gällande deras personal.

 • Har personalförsörjningen blivit lättare i och med att fler jobbar heltid?

  Jag skulle säga att redan efter ett par månader så har behovet av vikarier minskat. Detta har gjort att vikarier som vill jobba mycket introducerar vi på fler enheter så att vi ändå får behålla dem. Vi har ännu inte gjort någon större utvärdering, planen är att göra det i september när det gått sex månader sen alla startade på sina nya scheman.

 • Vilka förändringar har ni behövt göra i verksamheten, till exempel samplanering, schemaläggning och uppstår det överkapacitet och hur hanterar ni den?

  Det korta svaret är att vi har gjort väldigt många och stora förändringar på kort tid för att kunna hantera den tid vi fick i samband med erbjudande om Heltid, där bland annat samplanering, ändrad schemaläggning ingår.

  Maila gärna mig, Emelie Johansson, så bokar vi in en digital träff där jag kan berätta mer om alla förändringar vi hittills gjort!

  emelie.johansson@lillaedet.se

 • Hur har ni löst att bemannningskravet inte (förmodar vi) är heltid medan medarbetarna ska ha heltid och vad är er grundbemanning på särskilt boende?

  Det korta svaret är att vi har gjort väldigt många och stora förändringar på kort tid för att kunna hantera den tid vi fick i samband med erbjudande om Heltid, där bland annat samplanering, ändrad schemaläggning ingår. När det gäller helger så har vi kvar delade turer inom äldreomsorgen.

  Maila mig, Emelie Johansson, så bokar vi in en digital träff där jag kan berätta mer om alla förändringar vi hittills gjort hittills!

  emelie.johansson@lillaedet.se

 • Hur löser ni helger, delade turer, överbemanning med mera?

  Det korta svaret är att vi har gjort väldigt många och stora förändringar på kort tid för att kunna hantera den tid vi fick i samband med erbjudande om Heltid, där bland annat samplanering, ändrad schemaläggning ingår. När det gäller helger så har vi kvar delade turer inom äldreomsorgen.

  Maila gärna mig, Emelie Johansson, så bokar vi in en digital träff där jag kan berätta mer om alla förändringar vi hittills gjort!

  emelie.johansson@lillaedet.se

 • Har ni genomfört heltidsresan inom befintlig budgetram eller har det varit en särskild ekonomisk satsning?

  Nämnden har inte tilldelats några extra resurser för heltidsresan. Uppdraget, som är brett politiskt förankrat, är att finansiera heltidsresan inom befintlig budgetram.

 • Hade ni någon tanke om att nyanställda skulle bli anställda på heltid utan att själva få välja?

  Alla nyanställningar sedan oktober 2022 sker på heltid.

 • Om man tackar ja till heltid, har man sedan någon möjlighet, förutom de som finns i laglig grund, att reducera sin arbetstid?

  Nej, vi beviljar endast tjänstledighet som är lagstadgad, till exempel studieledighet och föräldraledighet. Detta beslut har vi tagit med anledning av att det är den faktiska arbetade tiden som skapar värde för våra brukare, inte vad varje person har för anställningsprocent i sitt anställningsavtal.

 • Vad tycker medarbetarna om heltidsnormen?

  Än så länge är majoriteten av det jag hört väldigt positivt. Även kommunal berättar att medlemmarna är nöjda med valmöjligheten att gå upp till heltid. Vi fortsätter vårt arbete kring detaljer där vi förstår att medarbetarna kan ha andra åsikter och där behöver vi hjälpas åt för att hitta de bästa lösningarna.