Publicerad 10 maj 2023

Frågor och svar om Halmstad kommuns heltidsarbete

Dessa frågor besvarades av Halmstads kommun under Heltidskonferensen den 26 april 2023.

 • Hur ser ert tidsperspektiv ut för att nå 85 procent?

  Målet vi satt upp är att nå 85 procent senast den 31 december 2024.

 • Hur ligger ni till när det gäller grundbemanning på vård och omsorgsboende?

  Vår grundbemanning ligger runt 0,6.

 • Har det uppstått stora kostnader för överkapacitet och följer ni kontinuerligt upp dessa kostnader?

  Ja, vi följer upp dessa kostnader på olika sätt och i olika forum bland HR samt Ekonomer. Vi har även en styrgrupp för heltidsfrågor bestående av förvaltningschef och HR-direktör. Vi ser en del kostnadsökningar kopplat till vår förändringsresa samtidigt som vi ser att antalet timavlönade och att övertid inte minskar. För detta har vi satt igång en särskild intern utredning.

 • Ni nämner att ökad grundbemanning i verksamheterna kan göra att sjukfrånvaro minskar, vad har ni för grundbemanning idag inom särskilt boende Äldre?

  Vår grundbemanning för äldre ligger på runt 0,7.

 • Hade deltidsanställda maximalt med arbetspass innan införandet av heltid?

  Från och med att vi implementerat det nya arbetstidsavtalet är tanken att deltidsanställda har samma antal arbetspass som heltidsanställda, det vill säga 19 arbetsdagar på 4 veckor. Undantag finns på vissa arbetsplatser som fortfarande har lite längre arbetspass än 8 timmar. Tidigare hade deltidsanställda oftast färre arbetspass.

 • Fråga till Kommunal: Hur utbildar ni ombud samt medlemmar i de nya reglerna kring dygnsvila och finns det någon tidplan?

  AG har tagit fram ett material som cheferna ska använda på arbetsplatsträffarna (APT). Vi är inte riktigt klara än med om vi skall informera partsgemensamt eller inte. I annat fall kommer vi utbilda i första hand våra arbetsplatsombud eller skyddsombud.

 • Erbjuder Halmstad kommun sin personal att kunna arbeta över förvaltningarna där man i till exempel schemaplanering arbeta både inom vård och omsorgsboende och arbeta på fritidshem på eftermiddagen?

  Vi är inte där ännu, förutom inom daglig verksamhet och gruppboende inom LSS. Men tanken är att man ska kunna göra detta vid behov.

 • Om behov finns, går personalen då mellan olika avdelningar?

  Om det gäller mellan avdelningar på till exempel ett särskilt boende så fungerar det så. Resurspass används till detta. Mellan avdelningar inom olika verksamhetsområden förekommer det men är inte alls vanligt.

 • Om normen är 85 procent som mål till 2024 i heltidsresan, hur nära är Halmstad målet idag?

  Vi ligger på 77 procent idag totalt i kommunen och 71 procent inom Kommunals avtalsområde.

 • Vad har Halmstad gjort för förändringar i bemanningsplanering/schema för att kunna hålla heltid som norm och inom budgetramen?

  Vi har tillsatt en del extra medel och resursinsatser framförallt till vår Socialförvaltning i samband med budget för åren 2021-2023.

 • Är målet att 85 procent ska arbeta heltid eller att 85 procent av alla anställningar ska vara heltid?

  Målet är att alla ska arbeta 85 procent.

 • Kan vem som helst gå in och läsa dokumenten på Halmstad kommuns webbplats?

  Nej tyvärr, merparten finns på vårt intranät. Om det är något särskilt ni efterfrågar så kan ni vända er till halmstad.se. Då besvarar vi och skickar det material som ni efterfrågar.