Publicerad 10 maj 2023

Hur arbetar ni med att få era deltidsanställda att öka i sysselsättningsgrad och hur ser planen ut framåt?

Planen framåt är att alla åter igen ska få erbjudande om ökad sysselsättningsgrad i december samt att alla nyanställningar ska vara heltid. Vi kommer också efter sommaren att ta bort möjligheten att jobba upp sin tid via bemanningsenheten (och då fyllnadstid). Det gör vi för att veta hur mycket personalresurser vi faktiskt kan planera för och vilket behöver vara stabilt från månad till månad över hela året. Vi hoppas och tror att de personer som har haft en vilja att jobba upp till heltid då kommer tacka ja till en heltidstjänst i stället.