Publicerad 10 maj 2023

Är ni generösa med att bevilja tjänstledighet för den som vill gå ner i tjänst från sin heltid?

Nej, vi beviljar endast tjänstledighet som är lagstadgad, till exempel studieledighet och föräldraledighet. Detta beslut har vi tagit med anledning av att det är den faktiska arbetade tiden som skapar värde för våra brukare, inte vad varje person har för anställningsprocent på sitt anställningsavtal.