Publicerad 4 april 2024

Namnbyte till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende

Yrkesresan Missbruk och beroende befinner sig i produktionsfasen och lanserar de första kurserna i mars 2025. Nu byter denna Yrkesresa namn till Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.

SKR har sedan flera år tillbaka ansett att ordet missbruk på sikt bör bytas ut mot skadligt bruk och beroende i styrande dokument, för att skapa en gemensam begreppsbild och för att minska stigmatiseringen. Begreppet missbruk kan uppfattas som stötande av den det gäller samtidigt som begreppet även är avpersonifierande.

– Skadligt bruk eller beroende är en mer nyanserad term och kan anses vara mer empatiskt och mindre stigmatiserande eftersom det fokuserar på de skadliga konsekvenserna av användningen, säger Camilla Waern Nyström, nationell projektledare för Yrkesresan Skadligt bruk och beroende.

Inom socialtjänsten är begreppet missbruk fortfarande vanligt, men socialtjänsten i flera kommuner har börjat gå över till begreppet skadligt bruk och beroende. Inom hälso- och sjukvården är skadligt bruk ett vanligare begrepp än missbruk.

Socialtjänsten i kommunen och den offentliga hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för behandling och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende. Även om ordet missbruk kommer finnas kvar i olika sammanhang är det viktigt för både den enskilde brukaren samt för personal som ska samverka att samma begrepp används.

– Yrkesresan Missbruk och beroende har precis startat och vi vet inte exakt på vilket sätt Yrkesresan kommer att påverkas av kommande lagstiftning. Utvecklingsarbetet som genomförs ska ligga i framkant och med anledning av det bedömer vi att det är lämpligt att redan i detta inledningsskede byta namn till Yrkesresan Skadligt bruk eller beroende, säger Camilla Waern Nyström.