Publicerad 2 april 2024

Kontakta Yrkesresan

Övergripande frågor

Kontakta Yrkesresans kansli på SKR via e-post:

yrkesresan@skr.se

Frågor om ditt konto

Om det gäller frågor om ditt konto och inloggningsproblem, kontakta din regionala projektledare:

Kontakta RSS inom Barn och ungaKontakta RSS inom Funktionshinder