Publicerad 24 oktober 2023

Det blir en Yrkesresan Äldre

Den nationella styrgruppen har beslutat att det blir en yrkesresa för medarbetare inom äldreomsorgen. RSS i Östergötland får uppdraget att ansvara för produktionen. De första kurserna lanseras 2025.

Det finns flera utmaningar som påverkar personalen inom äldreomsorgen både nu och framöver. Enligt förstudien, som har genomförts av FoU-center i Linköping, finns det ett stort behov av att höja kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen. En Yrkesresa Äldre är en av flera delar som behövs för att tillgodose behovet av en strukturerad kompetensutveckling för målgruppen.

Förstudien visar också att det finns ett behov av att tillgängliggöra kunskap inom området på ett sammanhållet, strukturerat och pedagogiskt sätt, vilket stämmer väl överens med Yrkesresans syfte och mål. Även behovet av en jämlik vård och omsorg i hela landet kan mötas genom en nationell yrkesresa.

På grund av det stora antalet potentiella medarbetare inom området äldreomsorg, är det angeläget att anpassa formen för Yrkesresan Äldre för att det ska vara praktiskt genomförbart. RSS i Östergötland får uppdraget att ansvara för produktionen.

Vi passade på att ställa några frågor till Gunilla Starräng, som har projektlett förstudien.

Varför tycker du att det är viktigt med en yrkesresa för medarbetare inom äldreomsorgen?
– I mina ögon är det personalen som är avgörande för den upplevda kvaliteten inom äldreomsorgen, de som är i mötet med den äldre. När vi arbetar med att utveckla äldreomsorgen måste vi göra det med förståelse för att det sker på flera nivåer; lagar, riktlinjer och rutiner gör bara skillnad om vi faktiskt arbetar efter dem, att vi gör annorlunda. För att vi ska göra annorlunda så krävs det kunskap. Min förhoppning är att Yrkesresan Äldre ska bidra till ny kunskap och att det blir hög kvalitet i varje möte.

Hur ser tidsplanen ut för arbetet?
– Under den inledande fasen kommer vi att jobba med förberedelser som att skriva avtal, rekrytera ett projektteam och skriva en projektplan för arbetet. Själva produktionen av innehållet kommer att påbörjas under 2024 och under hösten 2025 kommer den första kursen att lanseras i Yrkesresan Äldre.