Publicerad 7 juli 2023

Aktivitet och rörelse med digital teknik

Digital teknik kan ge stimulans till aktivitet, både för individ och i gemenskap med andra. Många kommuner använder digital teknik som stimulerar äldre och personer med funktionsnedsättningar till ökad aktivitet, rörelse och träning.

Här följer några exempel på digitala lösningar som skapar aktivitet och rörelse.

VR -Virtuell verklighet

Interaktiva filmer kan främja rörelse och aktivitet, skapa ett initiativ och en motivation.VR teknik har visat sig även stimulera talförmåga kopplat till stimulans. Dessutom går det att koppla tekniken till en gaming-dator för att använda VR teknik till olika dataspel.

Interaktiv skärm, Smartboard

Skärmen har fält med olika valmöjligheter, vilket möjliggör att fler personer kan arbeta interaktivt på plattan samtidigt. Bra för att träna exempelvis kognitiva förmågor och finmotorik.

Projektor för interaktiva spel

  • Ger möjlighet att projicera vald aktivitet på bord eller golv för varierad rörelseträning/aktivering för hela kroppen.
  • Aktiviteten skapar ett lugn och samspel mellan deltagarna. Särskilt utvecklat för personer med en kognitiv utmaning.
  • Bilder med rörelse stimulerar initiativ som skapar ”viljan att agera”.
  • Är smidiga att flytta mellan rum, där fästen finns uppsatta fästs de enkelt upp och kan nyttjas av fler på ett enkelt sätt.

Digitalt terapidjur/ Stimulansdjur

Terapidjuren, exempelvis en katt, har en rogivande effekt. När man interagerar med katten så svarar den med att kurra, jama och röra på tassarna. Har använts även nattetid för att ge en lugnande effekt och bättre sömn. Stimulerar även till tal genom att småprata med djuret.

Tidshjälpmedel

Användandet av tidshjälpmedel ger struktur och ett tydliggörande för personer med kognitiva nedsättningar. Att få en tydlighet kopplad till dag/tid och aktivitet ökar självständighet, trygghet och delaktighet. Finns både förskrivningsbara produkter och appar att använda på en hand enhet.

Musikkudde/ Musikväst

Det finns musikkudde för sensorisk stimulering, produkten har utseendet av en rund kudde som är mjuk och behaglig att hålla nära. Kudden har visat sig vara ett bra lugnande komplement för att få ro och känna trygghet vid förflyttning med lyft, där oro försvårar förflyttningen för både brukare och personal. En annan musikkudde lyfter glädjen i rörelse genom rytmisk musik.

Med musikväst skapas musikupplevelsen av användaren. Det är genom att röra på musikklämmorna som följer med alla musikvästar som musiken spelas. Skapar rörelse och glädje, synligt på användarens läppar men också osynligt verkande på cellnivå. Vid stillhet slutar musiken att spela.

Vilstolar

Vilstolar som gungar och ger stimulans/ musik. Det går att använda tyngdtäcke eller musikkudde (sensorisk stimulering) som ett komplement för att ”komma till ro i stolen”.

Appar för matlagning

  • App riktad för äldre, deras anhöriga och för personal. Målet är att äldre som har en förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning och som bor kvar hemma ska få en ökad matlust och matglädje.
  • App för att arbeta med reminiscens, hågkomst och erinring.
  • Appar som är ett stöd som ger instruktioner steg-för-steg, med bilder, talstöd och även filmsekvenser för inspiration att planera och laga sin mat självständigt.

På Hushållningssällskapet Västra arbetar matkonsulter som i samverkan med målgruppen, utvecklat appar som förmedlar matglädje och gör det enkelt att lyckas i köket.

Matfröjd, mat för äldre, Hushållningssällskapet

Matglad, Hushållningssällskapet

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.