25 april 2024 till 26 april 2024 kl. 13.00-13.00

Bostäder, byggande och bostadspolitik före den bostadssociala utredningen

Du är välkommen till en workshop där vi behandlar fastighetsägande, stadsplanering, bostadsbyggande samt bostadsförsörjning för utsatta grupper fram till andra världskriget.

Anmäl dig

Gäster är välkomna att delta, men en anmälan krävs.

Innehåll

Urbanhistoria handlar om bebyggda miljöer. Bostadsförsörjningen har alltid varit en central del av de bebyggda miljöernas historia. Frågan om var och hur människor ska bo har både en social, politisk och administrativ sida. Före bostadspolitikens stora genomslag inom den nationella politiken efter andra världskriget var bostadsförsörjningen i mångt och mycket en fråga för den enskilda, samt i en del fall lokala myndigheter, sociala rörelser och företag. I det sammanhanget är debatten om att fler än de allra fattigaste skulle hjälpas till bostad relativt ny. Samtidigt var planeringen av den byggda miljön tidigt en allmän fråga, där avvägningen mellan enskilda, statliga och allmänna intressen spelade en avgörande roll i den offentliga debatten.

Mycket av den bostadshistoriska forskningen, inom och utanför historieämnet, har fokuserat på efterkrigstiden. Historien om bostadsförsörjningen som en politisk och administrativ fråga är mer än bara en förhistoria till välfärdsstatens lösningar. Istället betraktar vi den som ett resultat av tids- och platsbundna men ändå återkommande problem och som ett resultat av de lösningar som dåtida aktörer tillhandahöll.

Målgrupp

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och andra personer som ägnar sig åt lokalhistorisk forskning.

Program torsdag 25 april

13.00 – 13.15 Samling

13.15-13.55 Migrations- och byggnadsregimer i Sverige 1739 till 1982

Pål Brunnström, Malmö universitet & Carolina Uppenberg, Stockholms universitet,

14.00-14.40 “What About the Landladies? – Women’s economic usage of their property proprietorship in Stockholm and Gothenburg 1700–1800”

Emelie Carlsson, Stockholms universitet,

14.45-15.25 Sämst i Europa? Den svenska bostadsstandarden under första hälften av 1900-talet i jämförande perspektiv

Johan Ericsson, Uppsala universitet

15.25-15.40 Fika

15.45-16.25 Reconstructing the square meter price in central Stockholm 1283–2022

Lili-Annè Aldman & Rodney Edvinsson, Stockholms universitet samt Klas Eriksson, Handelshögskolan

16.30-17.10 Fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik i Danmark før 1945

Henning Bro, Frederiksbergs stadsarkiv.

17.15-17.55 Kvinnors bostadsbyggande i Stockholm 1725–1874

Christopher Vainesworth, Uppsala universitet

19.00 Middag i stan

 

Program fredag 26 april

Frukost serveras innan första tillfället

09.00 – 09.40 Bostadshus, boendeförhållanden och sociala praktiker i svenska städer 1700–1850

Dag Lindström, Uppsala universitet

09.45-10.25 Byggande i Stockholm 1883–1945

Gustav Ingman, Stockholms universitet.

10.25-10.40 Fika

10.40-11.20 When construction workers started building housing

Maria Wallstam, Uppsala universitet

11.25-12.05 Housing the Undeserving Poor in Urban Periphery

Temporary Municipal Shelters in Stockholm as a Precursor to the Swedish Housing Regime 1838–1947

Hannes Rolf, Stockholms universitet.

12.10-13.00 Avslutande samtal om bostadshistorisk forskning. Hur går vi vidare?

13.00. Lunchlåda serveras, ät på plats eller ta med på vägen

Kontakta SKHI

Informationsansvarig

  • Heiko Droste
    Professor
  • Hannes Rolf
    Forskarassistent