Publicerad 7 oktober 2022

Metoder och mallar - testa idéer

Här hittar ni metoder och mallar som kan användas när ni ska testa, utvärdera och vidareutveckla era idéer.