Publicerad 14 juni 2022

Metoder och mallar

Innovationsguidens stöd för att arbeta med tjänstedesign bygger på att du själv ska kunna använda våra metoder, som utgår ifrån användarens behov och upplevelser och som även lyfter fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna.

De olika metoderna introduceras kronologiskt under respektive steg, tillsammans med metodmallar och instruktioner för hur du använder dem. Alla metoder och mallar finns också samlade här, i vårt metodbibliotek.