Publicerad 7 mars 2024

Om framtidens socialtjänst

Den här webbplatsen innehåller information om omställning av socialtjänsten, och om förberedelser till och implementering av den nya socialtjänstlagen som planeras att träda i kraft 1 juli 2025.

Informationen riktar sig till beslutsfattare, politiker och tjänstemän i regioner och kommuner samt till berörda intressenter som myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Genom att samla information och kunskap på ett ställe kan SKR stödja arbetet och fungera som nav för det samlade arbetet för kommuner och regioner men även för intressenterna - myndigheter, civilsamhälle och näringslivet. Webbplatsen ska fungera som en sammanhållande kommunikationskanal för både verksamheter, förtroendevalda, myndigheter och aktörer på nationell nivå.

Här finns också information om lagstiftningen, aktuell forskning, exempel på utvecklingsarbeten, insyn i olika kommuners arbeten samt nationella aktörers information. Det kommer även finnas information om samordning och stöd i utveckling och den flexibla en flexibel utvecklingsorganisation som bygger på lokala behov, innovation och användardriven utveckling.

Andra delar är stöd i uppföljning, jämförelse och analys – för en kunskapsbaserad socialtjänst – samt ledning och styrning kring kulturförändringen för att underbygga införandet av nya arbetssätt och stärka förmågan att ta in och implementera ny kunskap. Självklart finns även nödvändig utbildning.

Det samlade stödet ska underlätta arbetet före, under och efter reformering av socialtjänsten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.