Publicerad 19 juni 2023

Utformning av kommunala
vård- och omsorgslokaler
– erfarenheter från Covid-19

I denna skrift kan du läsa om vilka erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) har genomfört ett FoU-projekt där erfarenheter från Covid-19-pandemin har inhämtats och sammanställts. Syftet är att erfarenheter kring hur lokalerna bör utformas för att begränsa smittspridning ska kunna spridas och tillämpas i framtida om- och nybyggnationer av äldreboenden, LSS-boenden etc.

Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19 Pdf, 9 MB.