Publicerad 20 januari 2023

Nytt stödmaterial: Införande av effektivare granskningsprocess

Nu finns material framtaget för införande i avtalstexter och manualer så att beställare enkelt ska kunna tillämpa den av BEAst framtagna metodiken för samordnad och digital granskningsprocess. 

Stödmaterial för effektivare granskningsprocess

All information om BEAst Effektivare granskning som branschstandard finns redan fritt tillgänglig via BEAsts webbplats.

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, BEAst

Webbsidan innehåller allt material samlat med anvisning och videoguider för att enkelt komma igång med praktisk tillämpning.

Metodiken beskrivs även i Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö.

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö

BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att implementera Nationella Riktlinjer i kommuner och regioner, inklusive forum för kunskapsdelning inom området.

Nationella Riktlinjer: Program för kommuner och regioner, BIM Alliance